สายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ ราคาถูก สายโทรศัพท์ราคาถูก ,สายโทรศัพท์บ้าน ,สายRJ11 ,สายโทรศัพท์สำนักงาน ,สายโทรศัพท์ 100 เมตร

 

สายโทรศัพท์ ภายใน Station-Wire ( TIEV )

คู่สาย 2 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 385- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 545-

คู่สาย 3 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 510- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 750-

คู่สาย 4 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 625- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 935-

คู่สาย 4 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 760- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 1,160

คู่สาย 6 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 885- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 1,400-

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ภายใน ( TPEV )

4 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 19- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 26-

5 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 22- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 31-

6 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 25- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 35-

8 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 33- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 48-

10คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 37- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 55-

15คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 54- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 81-

20คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 68- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 104-

25คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 83- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 128-

30คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 104- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 155-

40คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 140- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 205-

50คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 160- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 250-

100คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 310- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 480-

200คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 600- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 945-

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว ( FIG-8 )

6 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 96- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 114-

10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 114- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 140-

15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 136- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 172-

20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 158- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 198-

25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 172- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 225-

30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 194- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 260-

50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 268- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 375-

100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 448- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 665-

150 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 630- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 965-

200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 845- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 1,275-

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP )

10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 62- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 79-

15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 79- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 107-

20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 92- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 132-

25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 110- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 152-

30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 132- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 180-

50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 185- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 272-

100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 355- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 525-

150 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 500- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 785-

200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 675- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 1,030-

สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP )

10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 130

15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 170-

20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 210-

25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 240-

30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 280-

50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 420-

100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 770-

200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 1,450

สายโทรศัพท์อื่น ๆ ด้านล่าง

สายโทรศัพท์กลม , สายโทรศัพท์แบน ,สายโทรศัพท์สีขาว

ราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ TIEV,TPEV,AP,FIG8

ราคาสายโทรศัพท์ภายนอก
สายโทรศัพท์ ราคาเมตรละ
สายโทรศัพท์ราคาถูก
สายโทรศัพท์ ซื้อที่ไหน
ขายสายโทรศัพท์เก่า
ราคาสายโทรศัพท์ 4 core
สายโทรศัพท์ภายใน
สายโทรศัพท์บ้าน เมตรละ

คู่สายเคเบิลโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ 4 core คือ

ตารางสายโทรศัพท์

การนับคู่สาย fiber optic

การอ่านรหัสสีคู่สายโทรศัพท์

การ หา คู่สายโทรศัพท์

 

การเข้าสายโทรศัพท์ 4 core

แสดง 8 รายการ

แสดง 8 รายการ