คำถามที่พบบ่อยในระบบโทรศัพท์

1. MDF คืออะไร
ตอบ : MDF คือ Main Distribution Frame มีหน้าที่รับ – พักสายสัญญาณโทรศัพท์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และกระจายสายสัญญาณต่อไปที่ตู้ย่อย (TC) หรือเต้ารับ

2. Cross Connect System มีหลักการอย่างไร
ตอบ : หลักการของระบบ Cross Connect สายเข้าและสายออกอยู่ด้านบน ยึดอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง , สาย Cross Connect ต่อพ่วงด้านล่าง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงตำแหน่งใช้งาน, Spare พื้นที่จำนวน Module อย่างน้อย 20 %, ทำ Labeling เพื่อง่ายต่อการจัดการ, สินค้ามีคุณภาพ

3. ตู้เหล็กกันน้ำ ได้รับมาตรฐาน IP เท่าไหร่ และมีระดับการป้องกันอย่างไรบ้าง
ตอบ : ตู้เหล็กกันน้ำ ได้รับมาตรฐาน IP65 คือสามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ และ สามารถป้องกันน้ำที่ถูกฉีดมาตกกระทบได้ทุกทิศทาง

4. Module ของ LINK ผ่านมาตรฐานอะไร
ตอบ : ผ่านการทดสอบและรับรองโดย บริษัท ทีโอที คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Code 51O50 01013)

5. TIEV แบบ 2 Core และ 4 Core มีการเลือกใช้งานแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ : TIEV แบบ 2 Core สำหรับงานโทรศัพท์แบบ Analog
ตอบ : TIEV แบบ 4 Core สำหรับงานโทรศัพท์แบบ Analog และ Digital

6. Connection Module และ Disconnection Module แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ : ต่างกันที่หน้าสัมผัสของตัว Module
Connection Module หน้าสัมผัสเป็นชิ้นเดียว
Disconnection Module หน้าสัมผัสจะแยกกัน ทำให้เช็คสัญญาณเข้าและออกได้

7. Five Electrode Protector ดีกว่า Arrester อย่างไร
ตอบ : เมื่อเกิดฟ้าผ่า Arrester สามารถป้องกันได้เพียงครั้งเดียว แต่ Five Electrode Protector สามารถป้องกันได้หลายครั้ง และป้องกันการไหลย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์

เครดิต interlink

error: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
Scroll to Top