สายโทรศัพท์

ราคาสายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ราคาถูก สายโทรศัพท์ราคาถูก ,สายโทรศัพท์บ้าน ,สาย RJ11 ,สายโทรศัพท์สำนักงาน ,สายโทรศัพท์ 100 เมตร สายโทรศัพท์ภายนอก สายโทรศัพท์ 6 core สายโทรศัพท์ 4 core คือ สายโทรศัพท์บ้าน สายโทรศัพท์ ราคาเมตรละ สายโทรศัพท์บ้าน ราคา code สีสายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ หน้าที่

สายโทรศัพท์ชนิดแบน ยี่ห้อ LINK

ขนาด/core ความยาว (ราคา)
4C 28AWG 100 เมตร 350 บาท
4C 26AWG 100 เมตร 450 บาท

สายโทรศัพท์ภายในอาคารชนิดกลม TIEV LINK

ขนาด/core ความยาว 24 AWG (0.5) 22 AWG (0.65)
สายโทรศัพท์ 2 core link 100 เมตร 300 บาท 450 บาท
สายโทรศัพท์ 4 core link 100 เมตร 515 บาท 805 บาท

สายโทรศัพท์เคเบิ้ลในอาคารชนิดกลม TPEV LINK

ขนาด/core ความยาว 24 AWG (0.5mm) 22 AWG (0.65mm)
20C (10Pair) 100 เมตร 2,600 บาท
50C (25Pair) 100 เมตร 6,200 บาท
100C (50Pair) 305 เมตร 38,125 บาท
20C (10Pair) 305 เมตร 12,355 บาท
50C (25Pair) 305 เมตร 31,265 บาท
10C (5Pair) 305 เมตร 6,300 บาท
100C (50Pair) 305 เมตร 61,765 บาท

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร Fig.8 UTP DROPWIRE LINK

ขนาด/core ความยาว 24 AWG (0.5) 22 AWG (0.65)
2C (1Pair) 200 เมตร 1,810 บาท 1,850 บาท
error: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
Scroll to Top