ราคาสายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ราคาถูก สายโทรศัพท์ราคาถูก ,สายโทรศัพท์บ้าน ,สาย RJ11 ,สายโทรศัพท์สำนักงาน ,สายโทรศัพท์ 100 เมตร

สายโทรศัพท์ภายนอก สายโทรศัพท์ 6 core สายโทรศัพท์ 4 core คือ สายโทรศัพท์บ้าน สายโทรศัพท์ ราคาเมตรละ สายโทรศัพท์บ้าน ราคา code สีสายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ หน้าที่

สายโทรศัพท์ชนิดแบน

ขนาด/core ความยาว 26 AWG(ราคา)
2C 100 เมตร 320 บาท
4C 100 เมตร 546 บาท
6C 100 เมตร 905 บาท
8C 100 เมตร 1230 บาท
Jumper 0.5 200 เมตร 645 บาท
Jumper 0.65 200 เมตร 935 บาท

สายโทรศัพท์ภายในอาคารชนิดกลม

ขนาด/core ความยาว 24 AWG (0.5) 22 AWG (0.65)
2C 100 เมตร 305 บาท 445 บาท
3C 100 เมตร 466 บาท 710 บาท
4C 100 เมตร 542 บาท 882 บาท
6C 100 เมตร 830 บาท 1328 บาท

สายโทรศัพท์เคเบิ้ล ชนิดคู่สาย

ขนาด/core ความยาว 24 AWG (0.5) 22 AWG (0.65)
4 100 เมตร 1,463 บาท 2,206 บาท
5 100 เมตร 1,777 บาท 2,667 บาท
6 100 เมตร 2,077 บาท 3,069 บาท
10 100 เมตร 3,300 บาท 5,113 บาท
12 100 เมตร 3,900 บาท 6,026 บาท
15 100 เมตร 4,668 บาท Call
16 100 เมตร 5,212 บาท
20 100 เมตร 6,643 บาท
25 100 เมตร 7,566 บาท 11,995 บาท
50 100 เมตร 20,963 บาท
Show sidebar

PHELPDODGE (97)

สายโทรศัพท์ยี่ห้อ LINK (21)