Show sidebar

ปลั๊กไฟ toshino et-913

รางปลั๊กระบบป้องกันไฟกระชากและ ระบบป้องกันไฟเกิน เต้ารับนานาชาติ ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไปTOSHONO SURGE PROTECTOR พร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบป้องกันไฟเกิน เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166-2544 ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด

ปลั๊กไฟ toshino e-9165y

รางปลั๊กไฟเต้ารับ Universal Socket ทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่า และใช้งานภายในครัวเรือนทั่วไป