การจัดส่งส่ินค้า

การจัดส่งส่ินค้าอย่างไร ?

คำสั่งซื้อจะจัดส่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดราชการ คำสั่งซื้อใด ๆ ที่วางในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะจัดส่งในสัปดาห์ถัดไป

  1. จัดส่งโดยทางร้าน
  2. จัดส่งโดยไปรณีย์
  3. จัดส่งโดย DHL Express
  4. จัดส่งโดย Kerry Express Thailand เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
  5. จัดส่งโดยรถขนส่ง