ที่อยู่ IP มีการกระจายอย่างไร

การจัดสรรที่อยู่ IP นั้นได้รับการจัดการโดย Internet Corporation สำหรับชื่อและหมายเลขที่ได้รับมอบหมาย (ICANN) ที่อยู่ IP ได้รับการจัดสรรตามภูมิภาคและโดยผู้ให้บริการและกระบวนการนี้จัดการโดยอัตโนมัติโดยเราเตอร์เครือข่าย ในกรณีของโซลูชัน VoIP เช่นระบบโทรศัพท์ NFON Cloud การกระจาย IP จะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติเช่นกัน

error: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
Scroll to Top