ที่อยู่ IP ถูกใช้ใน VoIP อย่างไร

หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่จำเป็นสำหรับการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตคือ Voice over IP (VoIP) ในการส่งข้อมูลจากผู้โทรที่ถูกไปยังผู้รับที่ถูกต้องโซลูชัน VoIP ต้องมีการเปิดเผยที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้คล้ายกับอีเมลและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ที่อยู่ IP เพื่อระบุตำแหน่งที่จะส่งข้อมูล

error: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
Scroll to Top