ราคาสายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ชนิดแบน

ขนาด/coreความยาว26 AWG(ราคา)
2C100 เมตร320 บาท
4C100 เมตร546 บาท
6C100 เมตร905 บาท
8C100 เมตร1230 บาท
Jumper 0.5200 เมตร645 บาท
Jumper 0.65200 เมตร935 บาท

 

สายโทรศัพท์ภายในอาคารชนิดกลม

ขนาด/coreความยาว24 AWG (0.5)22 AWG (0.65)
2C100 เมตร305 บาท445 บาท
3C100 เมตร466 บาท710 บาท
4C100 เมตร542 บาท882 บาท
6C100 เมตร830 บาท1328 บาท

 

สายโทรศัพท์เคเบิ้ล ชนิดคู่สาย

 

ขนาด/coreความยาว24 AWG (0.5)22 AWG (0.65)
4100 เมตร1,463 บาท2,206 บาท
5100 เมตร1,777 บาท2,667 บาท
6100 เมตร2,077 บาท3,069 บาท
10100 เมตร3,300 บาท5,113 บาท
12100 เมตร3,900 บาท6,026 บาท
15100 เมตร4,668 บาทCall
16100 เมตร5,212 บาท
20100 เมตร6,643 บาท
25100 เมตร7,566 บาท11,995 บาท
50100 เมตร20,963 บาท