รายละเอียด

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U, ประตูหลังเปิด 2 บาน (60 x 100 x 205 cm.)