ตู้สาขา Panasonic

Catalog-Presentation คู่มือการติดตั้ง / Installation Manual คู่มือการใช้งาน / User Manual
Catalog,PABX,Panasonic KX-TEB308BX KX-TES824BX KX-TEM824BX kx-tda-kx-tde-Key-Program-Manual.PDF……..PC-Installation_Manual/Panasonic/Program-TDA,tda100D.PDF……Installation_Manual/Panasonic/Program-KX-TDA100_200_600BX-th.PDF User_Manual/Panasonic/User_manual-Thai-TDA100-200-600bx.PDF

ราคา ตู้สาขาโทรศัพท์ พานาโซนิค ประกอบเป็นชุด PABX Panasonic KX-TDA100DBX
Package. 1 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Digital Panasonic KX-TDA100DBX 4 Digital 8 Trunk 24 Extension 62,070 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID. Card [Base Card]
1 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Click Online Quotation Request
Package. 2 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Digital Panasonic KX-TDA100DBX 4 Digital 8 Trunk 48 Extension 78,742 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดหลัก
2 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Click Online Quotation Request
Package. 3 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Digital Panasonic KX-TDA100DBX 4 Digital 8 Trunk 72 Extension 78,742 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
3 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Click Online Quotation Request
Package. 4 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 96 สายใน 112,078 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
4 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Click Online Quotation Request
Package. 5 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 120 สายใน 128,746 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
5 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package. 6 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 48 สายใน 89,518 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card]
1 KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card]
2 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package. 7 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 72 สายใน 106,186 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card]
1 KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card]
3 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package. 8 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 96 สายใน 122,854 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card]
1 KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card]
4 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package. 9 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 120 สายใน 139,522 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
1 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
5 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.10 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 24 สายนอก 48 สายใน 100,294 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
2 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
2 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.11 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 24 สายนอก 72 สายใน 116,962 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Built-In DLC 4 Port / Power Supply [ Type-M ]
2 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
3 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
4.Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
5.ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.12 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX IP Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 24 สายนอก 96 สายใน 133,630 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
2 KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
4 KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 KX-DT333X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1.KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
2.KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ) 14,130 Call
3.KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call

—————————————————————————————————-
ราคา ตู้สาขาโทรศัพท์ พานาโซนิค ประกอบเป็นชุด PABX Panasonic KX-TDA100DBX

Package.1 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Digital Panasonic KX-TDA100DBX 4 Digital 8 Trunk 24 Extension 62,070 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port . .
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID. Card [Base Card] . .
1 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID. . .
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.2 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Digital Panasonic KX-TDA100DBX 4 Digital 8 Trunk 48 Extension 78,742 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port . .
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดหลัก . .
2 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์ . .
1 Panasonic KX-DT543XDigital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free .
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job ค่าบริการติดตั้ง ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.3 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Digital Panasonic KX-TDA100DBX 4 Digital 8 Trunk 72 Extension 92,722 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port .
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก .
3 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์ .
1 Panasonic KX-DT543XDigital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free .
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.4 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 96 สายใน 112,078 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
4 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.5 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 8 สายนอก 120 สายใน 128,746 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
5 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543XDigital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.6 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 48 สายใน 89,518 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 Panasonic KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card]
2 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.7 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 72 สายใน 106,186 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 Panasonic KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card]
3 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543XDigital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.8 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 96 สายใน 122,854 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 Panasonic KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card]
4 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.9 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 16 สายนอก 120 สายใน 139,522 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
1 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 Panasonic KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
5 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.10 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 24 สายนอก 48 สายใน 100,294 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
2 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 Panasonic KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
2 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.11 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 24 สายนอก 72 สายใน 116,962 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
2 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก
1 Panasonic KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
3 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก Free
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
1 Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250 Call
1 Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130 Call
1 KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130 Call
1 Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400 Call
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call
Package.12 Detail. Product รายละเอียดสินค้า Price List Reseller Price
Quantity PBX Panasonic KX-TDA100DBX ขนาด 24 สายนอก 96 สายใน 133,630 Call
1 ตู้สาขา โทรศัพท์ Digital PABX Panasonic KX-TDA100DBX Built-In Digital 4 Port
2 Panasonic KX-TDA1180X 8 Port Caller ID Card [Base Card] การ์ด 8 สายนอกโชว์เบอร์ การ์ดหลัก .
1 Panasonic KX-TDA1186X 8 Port Caller ID Card [Daughter Card] การ์ด 8 สายนอก การ์ดขยาย
4 Panasonic KX-TDA1178X 24 Port Single Line Caller ID.การ์ด 24 สายในโชว์เบอร์
1 Panasonic KX-DT543X Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก .
Quantity OPTION อุปกรณ์เสริม Price List Reseller Price
Panasonic KX-TDA0190XJ Optional 3 Slot Basic Card 6,250
Panasonic KX-TDA0191XJ 4 Chanal Message Card ( ตอบรับโอนสายอัตโนมัติ 4 วงจร) 14,130
KX-A228XJ S/M Type Back-up Battery Cable 2,130
Battery Back-up 12 V. แบบแห้ง 3 ลูก 5,400
1 Job รับติดตั้งทั่วประเทศ ต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง (รับติดตั้งทั่วไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน) Call Call

Show sidebar

Panasonic (35)